skip to Main Content

Omaishoitajaliitto ry  Närståendevårdarnas förbund rf

REKISTERISELOSTE

Päivitetty 1.5.2018
Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n

1. Rekisterin pitäjä

Omaishoitajaliitto ry,
Närståendevårdarnas förbund rf
Hämeentie 105 A 18
00550 Helsinki
www.omaishoitajat.fi
Y-tunnus 1038805-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Paula Väisänen, assistentti, talous ja jäsenpalvelut
paula.vaisanen@omaishoitajat.fi
puh. 020 7806 510

3. Rekisterin nimi

Paikallisyhdistysten jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys liiton paikallisyhdistyksessä.

Rekisterin yhteystietoja käytetään:
• toiminnasta tiedottamiseen,
• jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,
• jäsentilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) ja
• omaishoitoon koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• yhteystiedot (jäsenen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, paikkakunta)
• jäsenyyttä koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, jäsenyhdistys sekä sukupuoli)
• mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan jäseneltä puhelimitse,
liittymiskortilla, sähköpostilla tai internetin kautta. Tiedot ilmoitetaan paikallisyhdistyksen rekisterin
pääkäyttäjälle tai liiton yhteyshenkilölle rekisteriä koskevissa asioissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Omaishoitajaliitto ry REKISTERISELOSTE Sivu 2 / 2
Närståendevårdarnas förbund rf
Päivitetty 1.5.2018

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Liittymiskortit ja muut jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa
säilytystiloissa. Ainoastaan paikallisyhdistyksen pääkäyttäjällä ja liiton rekisteriasioista hoitavalla
henkilöllä on oikeus käsitellä liittymiskortteja.
Sähköisesti tallennetut tiedot
Liitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja ilmoittaa paikallisyhdistyksille rekisterissä tapahtuvista muutoksista.
Liiton jäsenyhdistyksellä on omaan rekisteriinsä tunnus rekisterin tietojen selaamiseen.
Paikallisyhdistykset ilmoittavat liittoon pääkäyttäjän, jolla on oikeus selata yhdistyksen jäsentietoja.
Muutokset ja lisäykset rekisteriin tekee liiton rekisteriasioita hoitava henkilö.
Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.

10. Tarkastus- ja kielto -oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna liiton
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä
paikallisyhdistyksen pääkäyttäjälle tai liiton jäsenrekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Back To Top